rofram

Oferta

 1. Przeprowadzanie kwalifikacji i walidacji:
  1. Opracowanie Głównego Planu Walidacji,
  2. Opracowanie i przeprowadzenie kwalifikacji DQ, IQ, OQ, PQ,
  3. Walidacja czyszczenia,
  4. Walidacja procesu,
  5. Analiza ryzyka,
  6. Rewalidacja.
 2. Pomiary temperatury, ciśnienia i przepływu:
  1. rozkłady temperatur w autoklawach, sterylizatorach i cieplarkach,
  2. pomiary temperatury w czasie procesów sterylizacji instalacji i urządzeń farmaceutycznych,
  3. pomiar ciśnienia przepływu w instalacjach farmaceutycznych.
 3. Szkolenia i audyty, konsultacje w zakresie GMP, walidacji i kwalifikacji.
 4. Projektowanie technologii i instalacji farmaceutycznych.
adres